Христо Ковачки е заявил готовност да съдейства на разследващите органи

Христо Ковачки е заявил готовност да съдейства на разследващите органи за изясняване на случая - това се казва в изявление на пресаташето на Христо Ковачки Десислава Филипова. Днес във фирмите на Христо Ковачки е извършена проверка. Предявено е обвинение за данъчни нарушения. Наложена е парична гаранция от 300 000 лева.

Христо Ковачки е заявил готовност да съдейства на разследващите органи
Христо Ковачки е заявил готовност да съдейства на разследващите органи за изясняване на случая - това се казва в изявление на пресаташето на Христо Ковачки Десислава Филипова. Днес във фирмите на Христо Ковачки е извършена проверка. Предявено е обвинение за данъчни нарушения. Наложена е парична гаранция от 300 000 лева.

Нямаме конкретна информация за вида на данъчните нарушения, както и към кои фирми са отнесени. Предстои този въпрос да бъде изяснен. Отговор на всички въпроси ще бъде даден след получаване на информация от разследващите органи, се казва още в изявлението на Филипова.