Стана ясно какви са нарушенията на Ювентус

Торинци не са действали според правилата по време на COVID периода

Независимата одиторска къща "Делойт" обяви, че коригираните отчети, подадени от Ювентус, предоставят точен преглед на финансовото състояние на футболния клуб, но изразиха несъгласие с размера на загубите, регистрирани през последните два сезона.

Кризата в торинския гранд се разрази с пълна сила в последните две седмици. Най-напред целият Борд на директорите, начело с президента Андреа Аниели, подаде оставка. А след това започнаха да излизат финансови проблеми, некоректно счетоводство и фалшифицирани данъчни справки. 

В момента всички финансови операции на най-успешния италиански футболен клуб са обект на проверка от прокурорите в Италия, от фондовия пазар, Лигата и министерството на спорта. Последните анализи са върху плащанията на заплати.

От Ювентус отрекоха всякакви нарушения и обещаха да защитава интересите си със спортни и правни средства. Миналата седмица след масовите оставки, клубът публикува преработени финансови отчети. Съгласно новия проектобюджет, подписан миналата седмица, Ювентус намали финансовите си загуби за сезон 2021-2022 от 254 милиона евро, които отчете първоначално, на 239 милиона. Пренаписването на финансовите отчети засегнаха и сезон 2020-2021, където загубата беше увеличена от 210 милиона на 226 милиона от европейската валута.

В своя одитен доклад, който е подготвен по повод спешната среща на Борда на клуба на 27-и декември, "Делойт" твърди, че финансовият отчет предоставя "вярна и коректна картина" за финансовото състояние на клуба към 30 юни 2022 г.

Но имат някои забележки за начина, по който са записвани заплатите на футболистите през 2020-а и 2021-а година по време на COVID-19-периода, когато календарът беше нарушен. В резултат на тези действия се оказва, че Ювентус е надвишил загубата си с 44 милиона евро и е подценил същата графа в отчета с 21 милиона. Клубът казва, че не е съгласен с резултатите от одита на независимата фирма, тъй като се базират на интерпретации и тълкувания. Но също така от Ювентус гарантират, че ще продължат да сътрудничат на властите.

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки