И СРС-та в битката с черното тото

Етър и Пирин (Гоце Делчев) ще бъдат разследвани обстойно

 

В сериозната борба срещу черното тото в бъл­гарския футбол ве­че се използват и специални разузнавателни средства (СРС). Прокурату­рата и следствени­те органи, които бяха сезирани от Комисията за етика и феърплей към БФС, са впрегнали сериозни сили и ре­сурс в проверката на съмнителните мачове. Ако бъдат събрани необходи­мите доказателст­ва, се очаква да последват и първи­те арести за угова­ряне на мачове в България.

„Няма как да пот­върдя, нито да от­река подобна ин- формация, защото ще ви излъжа. Просто в момента не знам и не е моя работа да знам, как се водят разследва­нията и какви мер­ки се взимат по сигналите, които сме подали. Въз­можно е да се из­ползват и СРС-та, знаете, че в съвре­менния свят те чес­то са ключови при събирането на ин­формация от ком­петентните орга­ни", коментира за „Меридиан Мач" бившият шеф на ДНСП ген. Васил Василев.

В момен­та той оглавява Ко­мисията за етика и феърплей към фут­болната ни центра­ла и вече призна, че е сигнализирал за четирите мача на Етър от началото на сезона. Причината са изявленията на пре­зидента на търновци Фейзи Инханлъ след мача с Берое. Тогава той обвини и треньо­ра Цанко Цветанов, че умишлено е пус­нал в игра отбеляза­лия си автогол Кос­тадин Гаджалов. Централният за­щитник вероятно ще бъде и първият при­зован на разпит в следващите дни.

„Никой не е гово­рил с клиента ми и той не е получавал призовки. Всеки, кой­то разбира от фут­бол, обаче знае, че това е несериозно. Момчето преживя тежко това, което стана на мача в Ста­ра Загора и след не­го. Не мисля, че в та­зи посока разследва­нето ще има някакъв резултат. Моето скромно мнение, е че проблемите с черно тото са на друго мяс­то. Включително и в безкрайните съмне­ния, които се ланси­рат и в медиите, а в доста случаи те са неоснователни", ко­ментира пред „Меридиан Мач" личният мениджър на Гаджа­лов Саша Вукойевич.

Специално по въп­роса със СРС Етър очевидно ще е сред разработваните, но такъв е и Пирин (ГД).

Според слуховете в югозападния град именно някакви мръсни игри са в ос­новата на треньорс­ката смяна след пър­вия кръг в първенст­вото. Тогава Яков Папарков официално подаде оставка и бе заменен с Тенчо Те­нев. Неофициално обаче се лансира вер­сията, че ръководст­вото е принудило треньора да напусне, тъй като мачът с Ми­ньор е трябвало да завърши наравно. (Новакът спечели с 2:1.)

Съмнения за нару­шаване на етиката и феърплея от страна на отбора от югоза­падния град имаше и още докато той бе в „Б" група. БФС е обърнал внимание и макар и неофициал­но, е поставил клуба под наблюдение.

 

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки