"А" група с най-голям ръст на чужденците

Бразилия си остава страната, която изнася най-много футболисти по света, макар че беле­жи лек спад

Родната „А" група е европейският шампионат с най-голям ръст на броя на чужденците за една година. Това показва изследване на Международния център за спортни проучвания (CIES Football Observatory) в Нюшател, който работи съвместно с ФИФА. Мащабната разработка показва, че в Европа никога не е имало повече чуж­дестранни футболис­ти, отколкото през настоящия сезон.

България е шампион по внос, като сме следвани непосредст­вено по петите от Украйна. На обратния полюс е Гърция, къ­дето легионерите са намалели с 14,9% за­ради безпрецедентна­та икономическа кри­за в страната. Чуж­денците са по-малко от една пета от всич­ки футболисти само в три от изследвани­те 31 първенства - Словения, Сърбия и Хърватска.

Бразилия си остава страната, която изнася най-много футболисти по света, макар че беле­жи лек спад. Франция е на второ място по експорт, а най-голям прогрес по износ на играчи са отбелязали Испания и Португа­лия.

През миналия се­зон в „А" група са играли 106 чужден­ци, а през тази кампания до настоящия момент те са 109. Впечатляващият про­цент идва от факта, че през настоящия сезон са използвани по-малко футболис­ти.

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки