Иво Иванов: Водим разговори с Гриша Ганчев да влезе в ЦСКА

"Стойчо Младенов каза, че със 7 млн. лева бюджет ще сме най-много 10-ти"

Г-н Иванов, след толко­ва при­казки, обви­нения, увол­нения какво всъщ­ност става в ЦСКА тази зима?
- Когато има смяна на треньор, въпросите вина­ги са накъде върви клубът. След среща със Стойчо Младенов, в която обсъ­дихме бюджета на клуба и селекцията, стигнахме до убеждението, че трябва да се разделим.

След това той каза неща, които не са мно­го очаквани, и отправи обвинения към вас. Вие не му отговорихте.
- Решихме да изчакаме малко, защото виждате, че атаката не е само от Стойчо Младенов, а и от кръговете около Стойчо Младенов. Затова реши­хме да изчакаме, за да можем да отговорим на всички. Те казват, че не правим селекция. Стойчо предложи футболисти, които да купим за този сезон. Това бяха Тодор Неделев от Ботев Пд, Георги Миланов от Литекс и звездата на Палермо Игнасио Варела. Това беше предложението на Стойчо Младенов към нас.

Каква е общата цена на тези играчи?
- Ако въобще е възмож­но да се купят, някъде от порядъка на 8-10 милиона евро.

10 млн. евро?! Това са безумни пари!
- Доколкото знам, само колегите от Литекс про­дават техния футболист (б. а. Миланов) за около 4 млн. евро.

Не е за вярване. Раз­умно ли е да се направи такова предложение от един сериозен треньор?
- Ние обявихме, че няма да вземем футболисти, ко­ито не са свободни агенти. Криза е. Разполагаме с ограничен ресурс. На ба­зата на това нещо искахме едно-две попълнения по предложение, разбира се, на треньора, но да бъдат реални.

Кои са реални футбо­листи според вас?
- Реални са тези, които сега идват. Те са гледани от Иво Димов и навре­мето от Методи Томанов. Двамата бяха пратени в Бразилия. Това са футбо­листи, наблюдавани в про­дължение на две години. Това е реалното и затова имаме сила.

Значи не се разбрахте по въпроса за трансфе­рите. За какво друго не се разбрахте?
- За бюджета на клуба. Аз му казах, че бюджетът трябва да се намали от 9 на 7 млн. лв. Той ми за­яви, че със 7 млн. ЦСКА може да стане най-много десети. Дори Майкъла не издържа и скочи: "Стой­чо, с 400 000 лв. Миньор Пк е девети, хайде със 7 млн. поне преди Миньор да сме."

Стойчо Младенов казва, че според неговия договор вие нямате право да го уволните, нямате право да му намалите заплатата... То така казват всички футболисти. Вярно ли сте подписвали такива договори?
- Договорът на Стойчо Младенов е факт. Това, че няма точка, както сега при новия треньор, ако е извън тройката да го освободим автоматично без никакви неустойки, бе изрично по настояване на Стойчо Младенов.

А да ви попитам - вие акъл имате ли?
- Тогава имахме потреб­ност да се върне Стойчо Младенов, защото той е ставал шампион и се надя­вахме да стигнем до така мечтаната титла...

Пак да попитам: не си ли зададохте въпроса дали имате достатъчно здрав разум?
- В България, когато искаш да вземеш треньор като Стойчо Младенов... той поставя условия.
За да го вземем, трябваше да изпълним неговите ус­ловия. Ние го направихме. Водехме с осем точки. За жалост може би късметът ни изигра лоша шега на последния мач в Разград, където изгубихме първо­то място.
Ами с футболистите? Излиза, че всички те са ви началници и нареж­дат какви договори да подписвате. И вие ги подписвате.
- Аз не смятам, че на­шите договори се разли­чават кой знае колко от тези в Разград, в Левски или в който и да е отбор от петицата в класиране­то. Договорите ги спуска футболния съюз. Ние нищо не можем да про­меним. Това е формуляр от БФС.

И какво излиза - футболистът играе, не играе получава пари, а вие, ако го освободите, плащате неустойки.
- Да, точно така.

Това е смешно.
- По принцип такива са договорите. Ако човек излезе на улицата и каже: "Тука има едни глупаци, където дават пари някой да ги харчи - ти искаш ли да ги харчиш?" Ще се намерят много хора на тая схема, които ще се направят на специалисти да харчат парите.

Но то таке било досега в ЦСКА.
- Не, досега не е било така. Досега в ЦСКА ние контролираме, защото даваме наши пари. Контролираме покупките, контролираме всичко. Не може да се каже, че в Бъл­гария има футболен клуб, където треньорът прави селекцията. Селекцията я прави този, който дава парите. Треньорът може да предложи футболисти. Мениджъри може да му предложат на него трима-четирима футболисти. Въпросът е накрая той да избере това, което ние можем да си позволим.

Да, обаче се взеха много безсмислени фут­болисти в ЦСКА, значи това са ваши грешки?
- Невинаги един футбо­лист може да се аклиматизира към даден отбор.

Нека да попитам така - защо по всички ваши договори за бизнес вие имате да получавате пари, а по всички ваши договори за футбол има­те да давате пари? Защо се получава така?
- Във футбола има много хора, които са се вживели в тия структури - например агенти, мениджъри, съветници, които непрекъснато ги интересува да изкарват някакви пари Това е нормално. Въпро­сът е, че ние наследихме огромни задължения и погасяваме това, което е най-спешно за клуба.

Цялата тази гру­па - мениджъри ли е, съветници ли е, те са ви хванали като дойна крава, швейцарска, и ви доят толкова сладко. Така ли е?
- Така е.

Тогава защо се съгла­сявате?
- Защото един футбо­лист трябва да има личен мениджър. Той му дого­варя условията. Когато ние харесаме футболист, веднага в България идва еди-кой си мениджър и се започва.... Вие сте го харесали, но той иска това и това. А аз искам това. И т. н., и т. н. Това се получава.

Добре, но вие сте клубът, който дължи най-много пари на фут­болисти. Левски не дъл­жи нищо, Ботев Пд не дължи нищо, Литекс не дължи, Лудогорец също. Защо вие дължите толкова?
- Всички други клу­бове са чисти, защото тези клубове бяха упра­влявани нормално. Ние взехме ЦСКА с огромни задължения. Нормално е, когато излиза едно дело и трябва да бъде платено, ти да направиш така, че да платиш, за да спасиш лиценза и да оставиш нещо за по-късно. Затова се получава така. Ще ви дам пример. Ние още сме в съда за един футболист -Сакалиев, който е взет по времето на Васил Божков. Трябва да загубя делото ли, да не платя за Сака­лиев ли?! Клубът беше с огромни, огромни задъл­жения. Нямахме друг ва­риант, освен да започнем селективно плащанията.

Какви бяха точните задължения?
- Точните задължения на клуба по договор с фирмата, която ни го про­даде, бяха 11 млн. и 300 хил. евро.

Това са 22 милиона лева?
- Точно така. Които ние трябваше да покрием. Беше направен дю дилиджънс, но поради това, че част от документите ги ня­маше, беше направен само с наличните документи в клуба. Ние, когато влязо­хме в клуба, видяхме, че има още 3-4 милиона евро задължения. Реалната покупна цена на клуба е близо 17 млн. евро/

Вие сте големи сим­патяги, защо не взема да ви продам Айфеловата кула. Това са 35 млн. лева? Платихте ли ги изцяло?
- Ние погасяваме тези задължения. Това е във вид на задължения.

Сега още плащате ли?
- Сега от новия баланс на ЦСКА ще се види, че задълженията на клуба към външни лица, включително "Титан", са около 10-12 млн. лв. В момента вземанията ни са почти толкова.

Значи сте дали около 22-23 млн. лв. и остава да дадете още 12.
- Да, от тези 12 млн. по­ловината са към "Титан". На външни структури остава да се платят около 5-6 милиона.

Колко още пари сте дали за ЦСКА?
- ЦСКА има и приходи.

Да, но вие колко сте дали от себе си?
- Сметката не мога да я направя на крак, но поне още 10 млн. лева сме дали от себе си.

Фактически ЦСКА за три години е усвоил ресурс над 45 млн. лева.
- Точно така.

Това са страшно мно­го пари за България.
- Навсякъде са много пари.

И въпреки това вас продължават да ви на­падат, че не плащате. Това не е ли парадокс?
- Аз сега не разполагам с ресурса да налея една голяма сума и да кажем: Започвам на чисто! Пара­докс е, затова е тази борба от наша страна непрекъс­нато всяка една година постепенно да изчистваме дълговете.

Кога очаквате дъл­гът на ЦСКА да стане нула?
- Очаквам в края на годината да бъдат значи­телно намалени тия 6 млн. лева в момента.

С колко ще бъдат намалени?
- Поне на половина.

Имате ли ресурс да отговорите на изис­кванията на клуб като ЦСКА?
- Ако ние имаме право сами да си продаваме те­левизионните права, ако първенството, отборите, които участват вътре не са 16, а са 10, за да стане по-интересно, да можем да разчитаме на приходи от билети, от сериозни телевизионни права, да разчитаме на рекламода­тели и спонсори - тогава да. Иначе нито един клуб в България няма да има светло бъдеще, защото той ще зависи изцяло и само от собственика.

Какво е тогава бъде­щето пред ЦСКА?
- Нашата идея бе да вкараме 5-6 човека вътре. Тези 5-6 човека да вземат процент от клуба - било по 10 процента, било 15, било 5, и тия хора да на­правят работещ орган. Да пазят клуба от външно нашествие, да дадат фи­нансова сигурност на тоя отбор.

Защо това не може да се случи? Или може би може, но ние не знаем?
- Защото е криза. Засега единствените разговори, които сме водили, са с Гриша Ганчев за евентуал­но такова партньорство.

На каква фаза са тези преговори?
- Тези разговори про­дължават, дори миналата седмица имахме среща с цялото ръководство на Литекс и Гриша Ганчев Седнахме, говорихме, обсъждахме идеите.

Той готов ли е да на­прави такава крачка?
- Всичко зависи от това какво ще е бъдещето на клуба. Т. е. ако ЦСКА успее да намали още задълженията си, тогава смятам, че ще бъде готов да влезе.

Какви условия ви постави Гриша Ганчев? Защото е очевидно, че той има някакви изис­квания.
- Конкретно условията не бих искал да ги комен­тирам, но изпълними са.

Значи вие в момен­та сте в процедура да изпълните условията и да направите възможно Гриша Ганчев да влезе в ЦСКА?
- Надявам се.

Това е предстоящо, така ли?
- Надявам се.

В какъв срок това предстоящо може да се случи наистина?
- Това няма да се случи по-рано от лятото.

Но няма да се случи и по-късно от лятото?
- Това е въпрос на една сделка. Надявам се на такава сделка.

Какъв процент от ак­циите би желал да при­добие Гриша Ганчев?
- Бих искал да го оста­вя като търговска тайна до момента, когато се случи.

50 процента или по­вече?
- Горе-долу в тия пара­метри.

Кой друг би могъл да бъде привлечен?
- Тогава ще седнем и ще търсим следващия, който би могъл. Всеки, който желае по тази схема да дойде в ЦСКА, е добре дошъл.

Управлението на Гриша Ганчев в Ловеч е изключително ефектив­но. Той винаги е правил селекции без грешка, винаги е взимал много добри и много точно подбрани футболисти, означава ли това, че тази практика ще се пренесе и в Борисовата градина, и ще вземе ли той от Ловеч някой от ръководните си хора.
- Със сигурност.

И вие нямате нищо против?
- Ние нееднократно сме коментирали със съдруж­ника ми Димитър Бори­сов, че искаме да излезем изцяло от управлението на клуба, но да бъде да­дено на човек, който дава пари, не човек, които да казва аз съм професионалист, дайте ми пари и стойте настрана

- Какво ще е бъдеще­то на стадион "Бъл­гарска армия"? Там се забавят малко не­щата.

- Бъдещето на стади­он "Българска армия" е следното - от около 40 дни имаме разрешение за терените на ДЮШ да започнем реализирането. До началото на декември ние нямахме право да правим терени на ста­дион "Българска армия", колкото и парадоксал­но да звучи. Сега вече имаме разрешение. В момента това, което мо­жем да направим, е само ремонт, реконструкция. За другото вече трябват визи за строителство и малко по-сериозно доку­ментално оформяне.

Ще може ли от­борът да се върне на Армията?
- Надяваме се.

Кога?
- Още от първия мач.

Тогава за какво Майкъла мрънка не­прекъснато, че няма да се завършат тере­ните?
- Винаги един дирек­тор като Венци и Майкъ­ла иска повече и повече, всеки иска да стане по-хубаво.

Разбирам от ваши­те думи, че до момента Гриша Ганчев казва: "Да, съгласен съм, ако вие изпълните еди как­ви си условия".
- Не даже толкова усло­вията, малко е по-сложно. Но това са търговски пре­говори.

Вие колко директори имате в момента?
- Зависи какво влагаме в смисъла "директор".

Влагаме това, което пише на вратата: "Ди­ректор". Майкъла - ди­ректор, Венци - директор, Павлов - директор, Паро Никодимов - директор. А днес още някакви начал­ници назначени.
- Търговски директор в ЦСКА винаги сме имали, търговски отдел, който събира реклами...

Ами хайде кажете какво е събрал този тър­говски директор от ре­клама?
- Чисто като реклама ние и преди не събирахме пари, защото няма какво да се заблуждаваме - спонсо­рите във време на криза няма да дойдат. Смятам, че това е причината да нямаме реклама и спон­сори.

Вашите критици казват, че причината е в самите вас, собстве­ниците, защото имате лош имидж. В бизнеса вие имате чудесен ими­дж, съвсем точно - да, сега София е по-чиста откогато и да е.

- При наличието, че бюджетът на София е намален наполовина. 

Още от БГ Футбол

„Феновете са нашият 12-ти играч, иска ми се да ни подкрепят не само в Европа“

„Доволен съм от победата и гола“

Треньорът на ЦСКА ще пропусне следващия мач на своя тим

„Започнахме второто полувреме точно както не трябваше“

Иван Дюлгеров е харесан от новия селекционер Младен Кръстаич

Вижте групата, която определи Георги Иванов-Геша

Вижте подробности

С минималното 1:0 във Втора лига

"Това е престъпление срещу нашия отбор", заяви Христо Янев

Актуално

20:00 14/08 ЦСКА - СЕПТЕМВРИ 1:0
23:00 14/08 Алмерия - Реал Мадрид 1:2
20:30 14/08 Валенсия - Жирона 1:0
18:30 14/08 Кадис - Реал Сосиедад 0:1
21:45 14/08 Специя - Емполи 1:0
21:45 14/08 Салернитана - Рома 0:1
19:30 14/08 Лацио - Болоня 2:1
19:30 14/08 Фиорентина - Кремонезе 3:2
18:30 14/08 Байерн - Волфсбург 2:0
16:30 14/08 Майнц - Унион Берлин 0:0

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки