РЕКЛАМА

 

 

 

 

Основни правила за медийно отразяване на предизборната кампания за провеждане на Избори за Народно Събрание на 2 април 2023 г.

В предизборната кампания участват партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в предизборната кампания за произвеждане на Избори за Народно Събрание на 2 април 2023 г.

Предизборната кампания  за  Избори на Народно Събрание на  2 април 2023 г. започва от  00:00 ч. на 3 март 2023г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24:00 ч. на 31 март 2023 г. 

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Предизборната  кампания се води на български език.

На всеки агитационен материал се отбелязва от чие име е. Забранено е публикуването и излъчването на анонимни материали, вързани с предизборната кампания.

При публикуване, излъчване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. 

Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не е предизборна агитация извършването на религиозни обреди.

Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

В  агитационните материали няма право да се използват химнът, гербът и знамето на Република Българи, както и религиозни знаци или изображения.

В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат.

Информационна агенция “Старт” предоставя  на партиите, коалициите и инициативните комитети възможност за платено отразяване на предизборната им кампания при едни  и същи условия и цени.


ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА НА ИЗБОРИ ЗА НС НА 2 АПРИЛ 2023

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа 

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

 

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. 

Заплащането за публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания се извършва предварително (100% авансово преди публикуването на  съответния материал). Всички форми на отразяване се реализират след сключен писмен договор.

Информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс, се обявява на страницата https://www.novsport.com/about/reklama.html

 

За контакти:

тел.: 0882 773 754,

електронна поща: [email protected]

[email protected]


ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки