Мълчание за пародията в Мездра

Мълчание от стра­на на отговорните фактори за феърплея споходи двубоя Локо (Мезд­ра) - Вихрен (0:1). Пародията, разиг­рана в събота сле­добед, така и не ус­пя да трогне никого от следящите за честността на дву­боите у нас органи въпреки алармира­нето от страна на медиите. Срещата предизвика внима­нието заради факта, че букмейкърите масово извадиха мача от тиражите си заради големи залози на „двойка”. Коефициентите за успех на гостите от 3,5-4 паднаха драс­тично, а след това срещата направо бе извадена.

Мълчание за пародията в Мездра

Мълчание от стра­на на отговорните фактори за феърплея споходи двубоя Локо (Мезд­ра) - Вихрен (0:1). Пародията, разиг­рана в събота сле­добед, така и не ус­пя да трогне никого от следящите за честността на дву­боите у нас органи въпреки алармира­нето от страна на медиите. Срещата предизвика внима­нието заради факта, че букмейкърите масово извадиха мача от тиражите си заради големи залози на „двойка”. Коефициентите за успех на гостите от 3,5-4 паднаха драс­тично, а след това срещата направо бе извадена.

Вчера „Меридиан Мач" потърси за коментар председа­теля на комисията за „Феърплей, ред, сигурност” ген. Ва­сил Василев, но той сподели, че шофира и не може да гово­ри.

Делегатът на дву­боя Тодор Паунов пък сподели: „За мен мачът се игра честно. Имаше ди­намика и положе­ния и пред двете врати. Нямаше ни­що съмнително и за това и не съм от­разил нищо в док­лада. Нещата се ре­шиха на терена”.

Телефонът на главния рефер Сте­фан Спасов пък през целия ден бе­ше изключен.