Успешен турнир се мести във Волуяк

Събитието е продължение на проекта "Бъди част от играта"

16 септември се очертава като празник за футбола в село Волуяк. Турнир, организиран от столична община район "Връбница" и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ще даде възможност на местни любители на спорта, за да се изявят. 

Събитието ще се проведе на 16 септември, в 16:30 часа, на футболното игрище в двора на 146. ОУ "Патриарх Евтимий". Турнирът пък е своеобразно продължение на проекта "Бъди част от играта", последното събитие от който, ще се проведе на 24 септември в Северен парк.

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки