В Италия: Коригираните отчети на Ювентус са точни

Одиторът "Делойт" има забележки само за заплатите в периода на пандемията

Независимата одиторска къща "Делойт" обяви, че коригираните отчети, подадени от Ювентус, предоставят точен преглед на финансовото състояние на футболния клуб, но изразиха несъгласие с размера на загубите, регистрирани през последните два сезона.

Кризата в торинския гранд се разрази с пълна сила в последните две седмици. Най-напред целият Борд на директорите, начело с президента Андреа Аниели, подаде оставка. А след това започнаха да излизат финансови проблеми, некоректно счетоводство и фалшифицирани данъчни справки.

В момента всички финансови операции на най-успешния италиански футболен клуб са обект на проверка от прокурорите в Италия, от фондовия пазар, Лигата и министерството на спорта. Последните анализи са върху плащанията на заплати.

От Ювентус отрекоха всякакви нарушения и обещаха да защитава интересите си със спортни и правни средства. Миналата седмица след масовите оставки, клубът публикува преработени финансови отчети. Съгласно новия проектобюджет, подписан миналата седмица, Ювентус намали финансовите си загуби за сезон 2021-2022 от 254 милиона евро, които отчете първоначално, на 239 милиона.

Пренаписването на финансовите отчети засегнаха и сезон 2020-2021, където загубата беше увеличена от 210 милиона на 226 милиона от европейската валута.

В своя одитен доклад, който е подготвен по повод спешната среща на Борда на клуба на 27-и декември, "Делойт" твърди, че финансовият отчет предоставя "вярна и коректна картина" за финансовото състояние на клуба към 30 юни 2022 г.

Но имат някои забележки за начина, по който са записвани заплатите на футболистите през 2020-а и 2021-а година по време на КОВИД-19-периода, когато календарът беше нарушен. В резултат на тези действия се оказва, че Ювентус е надвишил загубата си с 44 милиона евро и е подценил същата графа в отчета с 21 милиона.

Клубът казва, че не е съгласен с резултатите от одита на независимата фирма, тъй като се базират на интерпретации и тълкувания. Но също така от Ювентус гарантират, че ще продължат да сътрудничат на властите.

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки